Netco

Netco by Kasco


Net op zee
Op het land is Netco begonnen met de werkzaamheden voor het “Net op zee Hollandse Kust (noord)”. De stroom van de windturbines op zee, wordt straks met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee. 

Schematische weergave van individuele aansluiting (links) en een net op zee (rechts).

Schematische weergave van individuele aansluiting (links) en een net op zee (rechts).

In de beleidsbrief over de wetgevingsagenda STROOM4 is TenneT aangewezen als netbeheerder op zee en Netco de bouwer op land. Dit levert op lange termijn voordelen op ten aanzien van de netstabiliteit, leveringszekerheid, planologische coördinatie, financieringslasten, standaardisatie en de hiermee gepaard gaande kosten.

Project “Wijk aan Zee”