Netco bouwers is een vooraanstaand, VCA-gecertificeerd onderaannemingsbedrijf.

Onze bouwers zijn continu in ontwikkeling om te voldoen aan de hoge eisen in de sector.

Onderaanneming op hoog niveau. Verbinden en betrouwbaarheid. Veiligheid staat hoog in het vaandel.

Kasco bouwers is 35 jaar actief op het gebied van grootschalige kassenbouw over de hele wereld.

Netco bouwers

In de beleidsbrief over de wetgevingsagenda STROOM4 is TenneT aangewezen als netbeheerder op zee en Netco de bouwer op het land in Wijk aan Zee. Dit levert op lange termijn voordelen op ten aanzien van de netstabiliteit, leveringszekerheid, planologische coördinatie, financieringslasten, standaardisatie en de hiermee gepaard gaande kosten.

.

Net op zee
Op het land is Netco begonnen met de werkzaamheden voor het “Net op zee Hollandse Kust (noord)”. De stroom van de windturbines op zee, wordt straks met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee. 

Schematische weergave van individuele aansluiting (links) en een net op zee (rechts).
Schematische weergave van individuele aansluiting (links) en een net op zee (rechts).

© Copyright Netco bouwers 2022